hCG i urin

Definisjon

 • hCG er forkortelse for humant choriongonadotropin
 • Hormonet produseres i placenta og er den tidligste markør for graviditet
 • Produksjonen starter like etter eggets implantasjonen i livmoren og kan påvises i blod < 10 dager etter befruktning
 • Produksjonen når et maksimum 60 til 80 dager etter konsepsjonen. Etter 20. graviditetsuke er hCG produksjonen konstant
 • Hormonet skilles ut i urinen og kan påvises i urin ca. en uke etter implantasjon av et befruktet egg

Referanseområde

 • Negativ utenom graviditet
 • De forskjellige strimlene kan ha litt forskjellig følsomhet og deteksjonsgrense

Aktuelle indikasjoner

 • Påvisning av graviditet
 • Mistanke om ektopisk graviditet
 • Differensialdiagnostisk ved abdominalsmerter

Testegenskaper

 • De aktuelle metodene gir et positivt utslag ved en hCG-konsentrasjon omkring 25-50 IU/L
 • Positiv test foreligger omkring dagen for den første uteblitte menstruasjon. Ved negativt resultat og fremdeles mistanke om graviditet, tas ny prøve 2-3 dager senere
 • Dersom det er behov for høyere sensitivitet, må hCG-bestemmelse i serum benyttes

Prøvetaking

 • Helst frisklatt morgenurin
 • Skal oppbevares i kjøleskap dersom den ikke analyseres med det samme

Feilkilder

 • Falsk negativ prøve kan forekomme dersom prøven er tatt for tidlig etter implantasjon
 • Testen kan holde seg positiv i opptil flere uker etter abort

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Positiv test betyr at det foreligger svangerskap
  • Man får en positiv test omkring en uke etter implantasjon av et befruktet egg eller 4-5 dager før den første uteblitte menstruasjon
  • Ved negativt resultat, og fremdeles mistanke om graviditet, ta ny prøve 2-3 dager senere

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Hansen AB, Kjeldsen HC. Choriogonadotropin (hCG) - urinstix. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 10.03.2011
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. hCG, urin. Sist oppdatert 20.08.2018. www. brukerhandboken.no.

Referanser

 
 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Annebirthe Bo Hansen, overlæge, ph.d., Klinisk Biokemisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Danmark
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.