Glukose, urin

Definisjon

 • Glukose strimmel påviser glukose i urinen. Glukosefelt finnes på nesten alle urinstrimler
  • Det finnes også spesielle strimler bare for glukose, beregnet på egenkontroll av urinsukker. Men dette er erstattet av blodsukkermåling i praksis
 • Normalt blir ca. 900 mmol glukose filtrert i nyrenes glomeruli hvert døgn. Dette reabsorberes nærmest komplett. I en normal morgenurin er det mellom 0,1-1,0 mmol/L
 • Dersom filtrasjonen overstiger reabsorbsjonen, vil dette føre til unormal utskillelse i urinen. Dette skjer ved serumnivå av glukose på ca. 10 mmol/L - den såkalte nyreterskelen
 • Ved svangerskap kan nyreterskelen være lavere
 • Ved diabetisk nefropati avtar den glomerulære filtrasjonen og nyreterskelen kan da bli høyere

NPU-kode

 • NPU04207

Normalområde

 • Negativ test

Aktuelle indikasjoner

 • Unntaksvis ved kontroll av diabetes mellitus når målinger av plasmaglukose ikke er mulig
 • Screening på glukosuri i svangerskap
 • Screening på gluosuri i andre situasjoner
  • Positiv prøve må følges opp med blodprøver

Testegenskaper

 • Testen påviser utskillelse høyere enn ca. 2 mmol/L

Prøvetaking

 • Frisklatt urin, helst morgenurin. Oppbevares i kjøleskap dersom den ikke kan undersøkes straks
 • Urinen skal samles i en ren beholder og skal ikke sentrifugeres

Feilkilder

 • Urent prøveglass
 • Høy konsentrasjon av askorbinsyre (vitamin C) kan gi falskt negative resultat
 • Langvarig oppbevaring av prøven fører til lavere verdier

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • For høyt blodsukker ved diabetes mellitus er den dominerende årsaken
 • Glukosuri i svangerskap
 • Andre sykdommer kan føre til hyperglykemi og glukosuri, men da oftest bare forbigående
  • Cushing syndrom, feokromocytom, hypertyreose
 • Rikelig tilførsel av karbohydratrik mat eller drikke i timene før prøven tas kan gi forbigående glukosuri

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Diabetes-reguleringen bør være slik at det ikke skilles ut glukose i urinen
 • Glukosuri må sammenholdes med glukosenivå i blod

Kilder

Sentrale kilder

 • Ødum L, Hansen-Nord G, Hornung N. Glukose stix. Lægehåndbogen. Sist revidert 29.03.2016.
 • Glukose (strimmel), U. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 01.02.2019. www.brukerhandboken.no

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.