Xylose-belastning

Definisjon

 • Anvendelse av testen
  • Inntak av D-xylose og etterfølgende målinger av konsentrasjonen i blod og urin 
  • Xylosebelastning blir brukt som en test på funksjonen til jejunums mukosa1
 • Funksjon
  • D-xylose er et monosakkarid som normalt ikke kan påvises i kroppen
  • Stoffet absorberes uten fordøyelse ved aktivt opptak i jejunum. Absorbsjonen er uavhengig av lever- og pankreasfunksjon
  • D-xylose brytes ikke ned i kroppen og blir utskilt i urinen

NPU-kode

 • NPU03764

Referanseområde

 • Kvinner og menn: S-d-xylose >1,67 mmol/L 1 time etter inntak av testdose

Aktuelle indikasjoner

 • Denne testen er delvis erstattet, men kan fortsatt være aktuell, særlig i forbindelse med vurderinger av jejunums tilstand
 • Utredning av malabsorbsjon; spesialistoppgave, f.eks:
  • kronisk diaré eller steatoré
  • kontroll av absorpsjon hos pasienter med stråleskader
  • kontroll av tilstander med kjent intestinal malabsorpsjon
  • manglende trivsel hos barn

Testegenskaper

 • Sensitivitet ved bakteriell kolonisering eller cøliaki er 90%

Prøvetaking

Forberedelse

 • Pasienten bør unngå søtsaker i døgnet før undersøkelsen
 • Faste minst 8 timer før testen (følg instruksjon fra aktuelle laboratorium)
 • Vann kan drikkes før og under testen
 • Medisiner som acetylsalicylsyre, indometacin eller antibiotika kan påvirke testen. En midlertidig stopp i disse medisinene kan være aktuelt

Prosedyre for prøvetaking

 • 25 g d-xylose løst i 400 ml vann inntas per os, pasienten skal fortsatt være fastende fram til blodprøve
 • Blodprøve etter 1 time
 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Xylosebelastning hos barn: se spesiallitteratur

Vurdering av unormalt prøvesvar

Lave verdier - redusert absorbsjon

 • Bakteriell kolonisering (bakteriell overvekst)
 • Glutenenteropati
 • Tilstander son påvirker slimhinnen i jejunum, f.eks. tarminfeksjoner forårsaket av parasitter eller bakterier, f.eks. Whipples sykdom
 • Lave verdier kan også skyldes oppkast etter inntak av testdosen, forsinket ventrikkeltømming og unormal fordeling av d-xylose, som ved ascites

Normal absorbsjon

 • Normale verdier tilsier at symptomene ikke skyldes malabsorpsjon fra jejunum, men f.eks. pancreasinsuffisiens

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Friis-Hansen L, Kjeldsen HC, Hansen-Nord G. Xylose-absorption. Lægehåndbogen. Sist revidert 26.02.2019.
 • Xylosebelastning, pasient. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 09.09.2014. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. Lankisch PG. Secretion and absorption (methods and functions). Best Practice and Research Clinical Gastroenterology 2009;23: 325-35. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.