Hopp til hovedinnhold

Xylose-belastning

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Hornung N, et al. Xylose-absorption. Lægehåndbogen. Sist revidert 14.09.2021.
  2. Metodebok.no. Xylosebelastning, pasient. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 14.12.2021. metodebok.no  
  3. Lankisch PG. Secretion and absorption (methods and functions). Best Practice and Research Clinical Gastroenterology 2009;23: 325-35. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)