Hopp til hovedinnhold

Vitamin B12, kobalamin

Sist revidert:


  1. Green R, Allen LH, Bjørke-Monsen AL, Brito A, Guéant JL, Miller JW, Molloy AM, Nexo E, Stabler S, Toh BH, Ueland PM, Yajnik C. Vitamin B12 deficiency. Nat Rev Dis Primers. 2017 Jun 29;3:17040. PMID: 28660890 PubMed  
  2. Bjørke-Monsen AL. Assessment of cobalamin status. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Jun 4;140(9). English, Norwegian. PMID: 32549021. DOI: 10.4045/tidsskr.19.0589 DOI  
  3. Bjørke-Monsen AL, Ueland PM. Cobalamin status in children. J Inherit Metab Dis. 2011 Feb;34(1):111-9. Epub 2010 May 27. PMID: 20508991 PubMed  
  4. Torsvik I, Ueland PM, Markestad T, Bjørke-Monsen AL. Cobalamin supplementation improves motor development and regurgitations in infants: results from a randomized intervention study. Am J Clin Nutr 2013; 98(5): 1233-40. pmid:24025626 PubMed  
  5. Varsi K, Ueland PM, Torsvik IK, Bjørke-Monsen AL. Maternal Serum Cobalamin at 18 Weeks of Pregnancy Predicts Infant Cobalamin Status at 6 Months-A Prospective, Observational Study. J Nutr 2018; 148(5): 738-745. pmid:29947806 PubMed  
  6. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Kobalamin, P. Publisert 26.08.2022. Versjon 5.12. www.brukerhandboken.no  
  • Anne Lise Bjørke Monsen, overlege Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Sykehuset Innlandet; Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank, Helse Førde; Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
  • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen