Vitamin A

Definisjon

 • Vitamin A er et fettløselig vitamin, omfatter en familie av substanser der den viktigste er all-trans-retinol. I tillegg har mange provitamin A-karotenoider ernæringsmessig betydning

Opptak

 • Vitamin A-kilder er melkeprodukter og fet fisk
 • Inntak via kosten stammer enten fra animalske produkter (lever og annen innmat, fiskeoljer, melk og smør) eller i form av beta-karoten (provitamin A; eller andre karotinoider), som især finnes i gulrøtter, tomater, aprikoser, grapefrukt og de fleste grønne grønnsaker
 • Retinoider spaltes i tynntarmen, og retinol tas opp i nærvær av gallesalter (følger absorpsjonen for fettstoffer)
 • Lagres i lever
  • Leverdepotet holder normalt til mer enn ett års behov
  • Kroppens reserver tømmes med 0,5% per dag ved manglende tilførsel
 • I vevet kan retinol oksideres til retinal og vitamin A syre
 • Anbefalt daglig inntak hos kvinner og menn er henholdsvis 800 og 1000 retinolekvivalenter, svarende til 2670 og 3330 IU

Funksjoner

 • Vitamin A har en rekke biologiske funksjoner som spiller viktige roller for:
 • Synet
  • Retinol omdannes til retinal, som inngår i dannelsen av fotosensitive pigmenter i retina
 • Reproduksjonen
  • Spermatogenesen, konsepsjonen og placentadannelsen
 • Immunsystemet
 • Cellevekst og differensiering (herunder også embryonalt)
 • Antikarsinogen virkning

Patologi

 • Symptomer på vitamin A-mangel kommer når leverens lagre er tomme
 • Mangel på vitamin A er i global sammenheng et betydelig problem med mer enn 500.000 barn i utviklingsland som blir blinde hvert år
 • Lettere grad av mangel gir økt infeksjonstilbøylighet

Referanseområde

 • Kvinner og menn: 1,2-3,3 µmol/L
 • Metodeavhengige verdier
 • Kvinner har noe lavere verdier enn menn. Barn har lavere verdier enn voksne

Analytisk og biologisk variasjon

Analytisk variasjon:  4,0 % ved 1,4 µmol/L
Intraindividuell biologisk variasjon:  13,6 %
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 

14,2 %

Referanseområder (St. Olavs Hospital)

Risiko for klinisk mangeltilstand

Alder Høy risiko Middels risiko Lav risiko
0-5 mnd < 0,35 µmol/L 0,35 - 0,66 µmol/L >= 0,70 µmol/L
0,5-17 år < 0,70 µmol/L 0,70 - 1,01 µmol/L >= 1,05 µmol/L
Voksne < 0,35 µmol/L 0,35 - 0,66 µmol/L >= 0,70 µmol/L

Estimer sannsynligheten for om forskjellen mellom to prøveresultater er tilfeldig (basert på disse verdiene)

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om vitamin A-mangel
  • Tidlig opptredende
   • Natteblindhet (nyctalopia)
   • Tørr, ru hud og follikulær hyperkeratose
  • Senere opptredende
   • Tørre øyne (xerophtalmi)
   • Tegn på nedsatt immunforsvar
   • Veksthemning (barn)
   • Nedsatt spermatogenese og testesatrofi
   • Appetittløshet
   • Fostermisdannelser
 • Bedømming av ernæringsstatus hos barn
 • Tilstander som disponerer for utvikling av mangel
  • Underernæring
  • Gastrointestinale sykdommer med malabsorbsjon, f.eks. cøliaki og kronisk pankreatitt
  • Leversykdom med redusert proteinsyntese
  • Alkoholmisbruk
  • Ved hypotyreose kan omdannelse av beta-karoten til vitamin A være redusert
 • Mistanke om vitamin A-forgiftning

Prøvetaking

 • Retinol: Analyse av serum, vakuumrør uten tilsetning
 • Retinon-bindende protein (RBP): EDTA-blod

Vurdering av unormalt prøvesvar

Lave verdier

 • Sult og faste, malnutrisjon
 • Langvarig fettmalabsorbsjon
 • Leversykdommer
 • Inflammatoriske prosesser (men ikke hvis man relaterer det til kolesterolverdien)
 • Vitamin A-mangel
  • Verdier under 0,70 mmol/L ses hos pasienter med økt infeksjonstilbøylighet og ved øyeforandringer (Bitots flekker) forårsaket av vitamin A-mangel
  • Synsforandringer på grunn av vitamin A-mangel må antas å være ytterst sjeldent forekommende i Norge, men det er observert nedsatt nattsyn ved verdier under 0,8 µmol/L
  • Både svangerskap og ammeperiode er livsfaser med økt risiko for vitamin A mangel
   • Det er anbefalt at vitamin A inntaket økes med 30% i svangerskapet og 90% i ammeperioden. Imidlertid blir gravide ofte frarådet å spise mat som inneholder mye vitamin A pga redselen for teratogene effekter
   • Hos barn er serum retinol <0,7 μmol/L assosiert med økt morbiditet og mortalitet
   • Verdier <0,7-1,0 μmol/L er foreslått som cut-off verdier hos gravide kvinner

Høye verdier

 • Nyresvikt
 • Langvarig høyt inntak av vitamin A (skyldes nesten alltid inntak i form av medisiner)
  • Isbjørnlever (og hundelever) har et svært høyt innhold av vitamin A, og kan gi akutt forgiftning
 • Blodverdier korrelerer dårlig med graden av toksisitet, og forgiftningsdiagnosen er derfor hovedsaklig klinisk
 • Høye verdier av s-retinol er ofte forbundet med hyperkalsemi

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Ødum L, Hansen-Nord G, Hornung, N. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 13.01.2016
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Vitamin A, serum. Sist oppdatert 01.02.2019. www. prosedyrer.no.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.