Hopp til hovedinnhold

Vitamin A

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Ødum L, Hansen-Nord G, Hornung, N. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 13.01.2016
  • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Vitamin A, serum. Sist oppdatert 01.02.2019. www. prosedyrer.no.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen