Hopp til hovedinnhold

Urat

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Gerdes U, et al. Urat. Lægehåndbogen. Sist revidert 20.10.2021.
  2. Metodebok.no. Urat, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 14.12.2021. metodebok.no  
  3. Saito Y, Tanaka A, Node K, Kobayashi Y. Uric acid and cardiovascular disease: A clinical review. J Cardiol. 2021;78(1):51-57. PubMed  
  4. Uhlig T, Halsan Liff M, Brække Norheim K, et al. Urinsyregikt (Arthritis urica). Veileder om urinsyregikt, Norsk Revmatologisk Forening, 2022. metodebok.no  
  5. Hainer BL, Matheson E, Wilkes RT. Diagnosis, treatment, and prevention of gout. Am Fam Physician. 2014;90(12):831-836. PubMed  
  6. Dehghan A, Köttgen a, Yang Q, et al. Association of three genetic loci with uric acid concentration and risk of gout: a genome-wide association study. Lancet 2008; 372: 1953-61. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Ulrik Gerdes, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afsnit, Klinisk Diagnostisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Syddansk Universitetshospital (Lægehåndbogen)