Tyroksin, fritt T4

Definisjon

 • FT4 er forkortelse for fritt tyroksin
 • Anvendelse av prøven
  • Bestemmelse av tyreoideahormoner er indisert ved mistanke om og kontroll av tyreoideasykdom1-2
 • Enhet
  • Fritt tyroksin bestemmes i plasma målt i pmol/L
 • Funksjon
  • Tyroksin (T4) er et hormon som produseres i glandula thyroidea under stimulering av TSH
  • Tyroksin fungerer som en sirkulerende transportform som omdannes i vevene til trijodtyronin (T3), som er det biologisk aktive stoffet
  • T3 er fire ganger så aktivt som T4
  • Det meste av tyroksinet er bundet til transportproteiner i blodet, men en liten andel < 0,03% er ikke proteinbundet, såkalt fritt tyroksin som er biologisk aktivt
  • Konsentrasjonen av fritt tyroksin påvirkes ikke av endringer i proteinnivå og er derfor mest pålitelige parameter

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier
  • Noe variasjon mellom laboratorier
 • Menn og kvinner: 11,6 - 19,1 pmol/L (St. Olavs Hospital)

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 5,0%
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 7,6%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 9,1%

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om hypo- og hypertyreose, sammen med TSH
 • Ved behandlingskontroll i stabil fase måles bare TSH

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Feilkilder

 • Tyroksinantistoffer, unormale bindeproteiner og visse medikamenter kan gi falskt for høye eller for lave resultater

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • S-fritt T4 skal alltid tolkes sammen med s-TSH

Forhøyede verdier

 • Hypertyreose, sammen med lav TSH

Lav verdi

 • Hypotyreose, sammen med høy TSH
 • Ved overordnet, hypofysær eller hypothalamisk, hypotyreose er s-fritt T4 lav samtidig med lav eller normal s-TSH
  • I slike tilfeller må hypofysefunksjonen undersøkes
 • Under en alvorlig generell sykdom kan man finne nedsatt s-fritt T4 selv om pasienten er eutyreot
 • Langvarig underernæring som ved anoreksia nervosa kan gi lave verdier3

Kilder

Sentrale kilder

 • Ødum L, Kjeldsen HC, Hornung N, Hansen-Nord G. Thyroideahormoner. Lægehåndbogen. Sist oppdatert 02.11.2018.
 • Fritt-T4, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 25.04.2019. www.prosedyrer.no.

Referanser

 1. Biondi B, Bartalena L, Cooper DS, et al. The 2015 European Thyroid Association Guidelines on Diagnosis and Treatment of Endogenous Subclinical Hyperthyroidism. Eur Thyroid J 2015;4: 149-63. PubMed
 2. Esfandiari NH, Papaleontiou M. Biochemical Testing in Thyroid Disorders. Endocrinol Metab Clin North Am 2017;46: 631-648. PubMed
 3. Douyon L, Schteingart DE. Effect of obesity and starvation on thyroid hormone, growth hormone, and cortisol secretion. Endocrinol Metab Clin North Am 2002 2002; 31: 173-89.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.