TSH

Definisjon

 • TSH er forkortelse for tyreoideastimulerende hormon. Kalles også tyrotropin1
 • Anvendelse av prøven
  • Brukes til screening for og behandlingskontroll ved tyreoideasykdommer
 • Funksjon
  • TSH er et hormon som syntetiseres i hypofyseforlappen og som stimulerer syntese og sekresjon av tyroideahormonene tyroksin (T 4 ) og trijodtyronin (T 3 )
  • TSH-sekresjonen stimuleres av TRH (thyrotropine releasing hormone) fra hypothalamus
  • TSH øker ved lav tyroksinkonsentrasjon og hemmes ved høy tyroksinkonsentrasjon i blod
  • TSH binder seg til en TSH-reseptor i follikkelcellene i tyreoidea, og stimulerer alle trinnene i hormonproduksjonen
 • Antistoffer som binder seg til TSH-reseptoren (TRAb) kan være både blokerende og stimulerende

NPU-kode

 • NPU03577

Normalområde

 • Metodeavhengige forskjeller
 • Kvinner og menn (Oslo Universitetssykehus)
  • 1-11 mnd: 0,8 - 6,3 mIE/L
  • 1-5 år: 0,7 - 6,0 mIE/L
  • 6-10 år: 0,6 - 5,4 mIE/L
  • 11-15 år: 0,5 - 4,9 mIE/L
  • 16-20 år: 0,5 - 4,4 mIE/L
  • >20 år: 0,5 - 3,6 mIE/L
 • Døgnvariasjon innenfor referanseområdet, høyest natt og morgen. I vanlig praksis har dette liten betydning

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 5%
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 19,3%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 19,9%

Aktuelle indikasjoner

 • Diagnostikk av hypo- eller hypertyreose. TSH er førstehåndsanalyse sammen med fritt tyroksin (FT 4 )
 • Kontroll av behandlingseffekt av tyroideahormoner eller tyreostatika. Samtidig kontroll av fritt tyroksin er unødvendig i stabil fase

Prøvetaking

 • Ved behandlingskontroll hos pasienter som bruker tyroxin, bør prøven tas medikamentfastende om morgenen
 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høy TSH

 • Primær hypotyreose
  • TSH > 3,8 mIE/L og FT4 < 11,6 pmol/L
  • Diagnosen hypotyreose stilles også ved normal FT4 dersom TSH >10 mIE/L
  • Autoimmun tyreoiditt har høy TSH, lav FT4 og positiv anti-TPO
  • Ofte periode med grenseverdier for TSH og FT4 før fullt utviklet sykdomsbilde
 • Subklinisk hypotyreose
  • TSH 3,6-10 mIE/L og normale verdier av FT4 og FT3 og fravær av symptomer (FT4 >10 pmol/L) - obs at referanseområdet kan variere
  • Risikoen er lett økt allerede ved TSH > 2,0 mIE/L og forsterkes ved tilstedeværelse av thyreoideaperoxidaseantistoff (anti-TPO) i serum
 • Sekundær hypotyreose
  • < 0,2 mIE/L (TSH-produserende hypofysetumor - sjelden)
 • Behandling med dopaminantagonister (eks. metoklopramid) eller litium kan gi høye TSH-verdier
 • Ved hypotyreose og forhøyet TSH kan det ta noen uker før normalisering av TSH ved behandling

Lav TSH

 • Primær hypertyreose 
  • TSH < 0,5 mIE/l og FT4 eller FT3 over øvre del av referanseområdet
  • Lav TSH, høy FT4 og/eller høy FT3 og positiv TSH-reseptor antistoff (TRAS) i serum
  • Ved toksisk knutestruma er TRAS negativ
 • Hypofysesvikt (sekundær hypotyreose) eller hypothalamussvikt (tertiær hypotyreose)
 • Behandling med glukokortikoider, levodopa og dopamin
 • Etter behandling for hypertyreose med supprimert TSH kan det gå 3-4 måneder før TSH er i normalt nivå

Behandlingskontroll

 • Ved substitusjonsbehandling med tyroxin bør TSH være i normalområdet, eventuelt i nedre del av normalområdet
 • Ved tyreostatikabehandling bør TSH være normalt / ikke forhøyet
 • Ved supprimering med tyroksin etter tyreoideakreft bør TSH ikke være målbar
 • For gravide i første trimester anbefales at TSH er lavere enn 2,5 mIE/L
 • For gravide i 2. og 3. trimester anbefales TSH lavere enn 3,0 mIE/L

Generelt

 • TSH reguleres langsomt
 • Ved hypertyreose kan det gå mange uker før produksjon kommer i gang, og flere måneder før normalisering

Kilder

Sentrale kilder

 • Friis-Hansen L, Ødum L, Hansen-Nord G. Thyrotropin (TSH). Lægehåndbogen. Sist revidert 20.06.2017.
 • Bjøro T. TSH, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 06.05.2019. www.prosedyrer.no.

Referanser

 
 1. Sheehan MT. Biochemical Testing of the Thyroid: TSH is the Best and, Oftentimes, Only Test Needed - A Review for Primary Care. Clin Med Res 2016;14: 83-92. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.