Hopp til hovedinnhold

TSH

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Sheehan MT. Biochemical Testing of the Thyroid: TSH is the Best and, Oftentimes, Only Test Needed - A Review for Primary Care. Clin Med Res 2016;14: 83-92. PubMed  
  2. Metodebok.no. TSH, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 14.12.2021. metodebok.no  
  3. Friis-Hansen L, et al. Thyrotropin (TSH). Lægehåndbogen. Sist revidert 18.02.2020.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)