Hopp til hovedinnhold

Trombocytter

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.
  2. Hornung N, et al. Trombocytter. Lægehåndbogen. Sist revidert 15.05.2021.
  3. Metodebok.no. Trombocytter, B. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 14.12.2021. metodebok.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Nete Hornung, Cheflæge, Klinisk biokemisk afdeling, Hospitalsenheden Vest (Lægehåndbogen)