Triglyserider

Definisjon

 • Anvendelse av prøven
  • Måling av triglyserider er indisert ved hjerte- og karsykdom og pankreatitt
 • Enhet
  • Den totale konsentrasjonen av triglyserid i alle lipoproteinene i plasma målt i millimol per liter (mmol/L)
 • Lipidene i plasma
  • Utgjøres hovedsaklig av kolesterol, triglyserider, fosfolipider og fettsyrer
  • Triglyserider er estere av glyserol og fettsyrer som oljesyre, palmitinsyre og linolsyre
  • Lipidene transporteres som lipoproteinpartikler: Kylomikroner, VLDL, LDL og HDL
 • Triglyserider
  • Absorberes og transporteres som kylomikron etter måltider
  • Triglyserider i kylomikron brytes ned til frie fettsyrer og glyserol i perifere kapillærer
  • Frie fettsyrer kan oksyderes i muskelvev, lagres i fettvev eller transporteres til annet vev
  • Kylomikronrestene tas opp i leveren
  • Leveren syntetiserer triglyserid, som sirkulerer i kroppen bundet i VLDL-partikler. Disse avgir sine triglyserider underveis til forbrenning og omdannes til den kolesterolrike partikkelen LDL
 • Risikofaktor?
  • LDL er identifisert som en betydelig risikofaktor for hjerte-kar sykdom, mens triglyserider er ikke sikkert påvist å være en vesentlig risikofaktor
 • Fordeling av triglycerider
  • Hos fastende, friske personer bidrar very low density lipoproteins (VLDL) typisk med 65-75% av plasmaets triglycerider, LDL med 15-20% og HDL med 2-5%
  • Det store bidraget fra VLDL er forklaringen på at man ved å multiplisere triglyserider med 0,45, får et godt estimat av plasmakonsentrasjonen av VLDL-kolesterol
  • Tidligere ble dette brukt ved beregningen av LDL-kolesterol, som nå oftest måles direkte

NPU-kode

 • NPU04094
 • NPU03620

Referanseområde

 • Normalområdet gjelder for fastende prøver
 • Kvinner og menn: 0,45-2,60 mmol/L1

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 3%
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 20%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 20%

Aktuelle indikasjoner

 • Hjertekar-sykdom
 • Hyperlipoproteinemi-utredning
 • LDL-kolesterol utregning (måles nå oftest direkte)
 • Bør alltid bestilles ved mistanke om akutt pankreatitt, og især hos pasienter med residiverende akutt pankreatitt, fordi sykdommen kan skyldes genetisk betinget hypertriglyseridemi

Prøvetaking

Forberedelse

 • Som ledd i lipidprofil ved vurdering av risiko for hjerte-karsydom er det ikke nødvendig med faste2
 • Ved hypertriglyseridemier: Faste i 12-14 timer og avstå fra alkohol i 24 timer før prøvetaking

Prosedyre for prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå langvarig stase

Feilkilder

 • Ved samtidig heparinbehandling kan det måles falsk forhøyet triglyseridnivå
 • Høye doser av C-vitaminer kan gi falsk for lave triglyserider

Vurdering av unormalt prøvesvar

Svær hypertriglyseridemi (verdier over 10 og helt opptil 300 mmol/L)

 • Ses ved genetisk betinget primær hypertrigly­seri­demi (f.eks. familiær hypertriglyseridemi), men kan f.eks. også ses ved dårlig regulert diabetes mellitus eller alkoholisme, kombinert med genetisk disposition for hypertriglyseridemi
 • Tilstanden skyldes økte plasmakonsentrasjoner av kylomikroner og/eller VLDL og er forbundet med økt risiko for akutt pankreatitt, men ikke aterosklerose
 • Plasma total kole­sterol blir også forhøyet på grunn av bidraget av kolesterol fra de store mengder av kylomikroner og/eller VLDL, og kan komme opp i over 20 mmol/L ved ekstrem hypertriglyseridemi
 • Kan ses direkte i plasma
  • Kylomikroner og VLDL-par­tikler er så store at de sprer synlig lys
  • Plasma er derfor melket ved hyper­tri­glyseridemi og ligner skum­met ­melk når triglyserid er over 10 mmol/L, og helmelk eller fløte når triglycerid er over 20 mmol/L
  • Hvis hypertriglyseridemien alene skyldes forhøyede mengder VLDL, har plasma et særegent perlemorsaktig skjær

Moderat hypertriglyseridemi (opptil 10 mmol/L)

 • Ses ved forskjellige primære dyslipopro­teinemier, f.eks. familiær dysbetalipoproteinemi (apolipoprotein E2 homozygoti)
 • Sekundære hyperlipoproteinemier som uttalt fedme, diabetes mellitus, hypotyreose, nefrotisk syndrom, hypotyreose, nyresvikt, pankreas- og leverlidelser, KOLS, og alkoholmisbruk
 • Ver­diene er forbundet med økt risiko for aterosklerose hvis de skyldes økte plasmakonsentrasjoner av delvis metaboliserte VLDL-partik­ler (restpartikler)
 • Total kolesterol er oftest også moderat forhøyet (6 - 8 mmol/L) og HDL-kolesterol er typisk lav
 • Ved alkoholisme kan HDL-kolesterol imidlertid være relativt høyt (f.eks. over 1,5 mmol/L), selvom pasienten har hypertri­glyse­ridemi

Lett hypertriglyseridemi (2 til 5 mmol/L)

 • Kan ses ved de samme tilstander som ovenfor, samt ved behandling med visse farmaka (f.eks. tiazider, visse betablokkere og steroider)
 • Verdiene er forbundet med noe økt risiko for hjertekarsykdom, især hos personer med økt risiko av andre årsaker

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Ødum L, Hansen-Nord G, Hornung N. Triglycerid. Lægehåndbogen. Sist revidert 25.01.2016.
 • Lilleholt K. Triglycerider, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 09.09.2014. www.prosedyrer.no.

Referanser

 1. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-84. PubMed
 2. Nordestgaard BG, Langsted A, Mora S, et al. Fasting is not routinely required for determination of a lipid profile: clinical and laboratory implications including flagging at desirable concentration cut-points—a joint consensus statement from the European Atherosclerosis Society and European . Europena Heart Journal 2016. doi: 10.1093/eurheartj/ehw152 DOI

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.