Hopp til hovedinnhold

Triglyserider

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Friis-Hansen L, et al. Triglycerid. Lægehåndbogen. Sist revidert 02.07.2020.
  2. Metodebok.no. Triglycerider, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 02.03.2022. metodebok.no  
  3. Nordestgaard BG, Varbo A. Triglycerides and cardiovascular disease.. Lancet 2014;384: 626-635. PubMed  
  4. Akshintala VS, Kamal A, Singh VK. Uncomplicated Acute Pancreatitis: Evidenced-Based Management Decisions. Gastrointest Endosc Clin N Am 2018;28: 425-438. PubMed  
  5. Nordestgaard BG, Langsted A, Mora S, et al. Fasting is not routinely required for determination of a lipid profile: clinical and laboratory implications including flagging at desirable concentration cut-points—a joint consensus statement from the European Atherosclerosis Society and European . Europena Heart Journal 2016. doi: 10.1093/eurheartj/ehw152 DOI  
  6. Kushner PA, Cobble ME. Hypertriglyceridemia: the importance of identifying patients at risk. Postgrad Med 2016;128: 848-858. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (Lægehåndbogen)