Transferrin, TIBC

Definisjon

 • Transferrin er transportproteinet for jern i plasma1
 • TIBC betyr total ironbinding capacity
 • Anvendelse av testen
  • Brukes ved utredning av anemi og jernmangel
 • Enhet
  • Konsentrasjonen av transferrin i plasma målt i mikromol per liter (µmol/L) eller g/L
 • TIBC
  • Er et uttrykk for konsentrasjonen av transferrin
  • TIBC = 2 x transferrinkonsentrasjonen, da hvert molekyl av transferrin kan binde 2 jernatomer
  • TIBC fremkommer ved at det tilsettes jern til serum in vitro og deretter måles hvor mye jern serum kan binde
  • TIBC kan også beregnes på grunnlag av målt transferrin
 • Transferrinmetning
  • Beregnes av 100 x s-jern/TIBC %
 • Normalt er 20-45% av transferrinets totale jernbindingskapasitet belagt med jern (se transferrinmetning)

NPU-kode

 • NPU04191
 • NPU04133
 • NPU03607

Normalområde

 • Menn og kvinner. 1,9 – 3,3 g/L eller 24 – 41 µmol/L
 • Omregningsfaktor fra g/L til µmol/L: (g/L) x 12,5  =  (µmol/L)

Transferrinmetning - normalområde

 • S-transferrinmetning (%): 100 % x s-jern(µmol/L) /s-transferrin (µmol/L) x 2
 • Kvinner 18-49 år: 10-50%
 • Kvinner > 50 år: 15-50%
 • Menn: 15-57%

Aktuelle indikasjoner

 • S-transferrin brukes til beregning av s- jernbindingskapasitet og s-transferrinmetning
 • Måles sammen med s-jern ved mistanke om hemokromatose og ved jernbelastning
  • Transferrinmetning kan stige mange år før ferritin ved hereditær hemokromatose
 • Ved mistanke om jernmangel bør man bestille ferritin

Prøvetaking

Forberedelse

 • Hvis prøven skal brukes til å påvise hemokromatose, bør pasienten være fastende
 • Parenteral jernbehandling gir økt verdi av jern og transferrinmetning i inntil 4-6 uker etter injeksjonen

Prosedyre for prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå langvarig stase

Feilkilder

 • S-ferritin eller s-transferrin reseptor er mer pålitelige tester for å måle jernmangel, men de vanlige jernprøvene (s-ferritin, TIBC, s-jern) påvirkes av akutt og kronisk inflammasjon2
  • Transferrin-reseptor påvirkes ikke av inflammasjon

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Resultatene skal fortolkes sammen med jern og ev. ferritin og CRP
 • Ved arvelig hemokromatose kan TIBC være lav eller normal, men transferrinmetningen er høy
 • Lave verdier ses ved akutte og kroniske inflammasjoner, akuttfasereaksjon, underernæring og nefrotisk syndrom.
 • Høye verdier ses ved jernmangel og østrogenpåvirkning (p-piller, graviditet)

Kilder

Sentrale kilder

 • Ødum L, Hornung N, et al. Transferrin (TIBC). Lægehåndbogen. Sist revidert 26.02.2019.
 • Ulvik R. Transferrin, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 01.03.2019. www.prosedyrer.no.

Referanser

 1. Frazer DM, Anderson GJ. The regulation of iron transport. Biofactors 2014;40(2): 206-14. PubMed
 2. Galloway MJ, Stuart W, Smellie A. Investigating iron status in microcytic anaemia. BMJ 2006; 333: 791-3. PubMed
 3. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-84. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.