Hopp til hovedinnhold

Transferrin-reseptor

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Hornung N, et al. Transferrin-reseptor (TfR). Lægehåndbogen. Sist revidert 14.09.2021.
  2. Metodebok.no.Transferrin reseptor, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 14.12.2021. metodebok.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Nete Hornung, Cheflæge, Klinisk biokemisk afdeling, Hospitalsenheden Vest (Lægehåndbogen)