Testosteron

Definisjon

Hos menn

 • Anvendelse av prøven
  • Hos kvinner ved mistanke om viriliserende tumor, polycystisk ovariesyndrom eller medfødt binyrebarkhyperplasi
  • Hos menn ved tidlig/sen pubertet eller impotens og infertilitet
 • Enhet
  • Konsentrasjonsmåling av total testosteron i serum målt i nmol/L
  • Testosteron måles som totaltestosteron sammen med SHBG, men kan også måles som fritt testosteron
 • Funksjon
  • Hos voksne menn dannes mer enn 90% av testosteronet fra androstendion i Leydigcellene i testiklene, og produksjonen reguleres via hypofysens produksjon av LH
  • Testosteron omdannes i de perifere målorganer til det biologisk aktive 5-a-dihydrotestosteron (DHT)
  • Testosteron stimulerer vekst og utvikling av mannlige kjønnsorganer og kjønnstrekk og stiger gradvid i løpet av puberteten. Det øker også muskelmassen og benmassen
  • Testosteron bindes til seksualhormonbindende globulin (SHBG, 44%) og albumin i plasma (54%), og kun 1-2% av hormonet er fritt og dermed biologisk aktivt
 • Direkte måling av fritt testosteron er ikke tilgjengelig i vanlig klinikk
  • Fri testosteron indeks beregnes ved enkelte laboratorier
  • FTI beregnes på følgende måte: FTI = testosteron (nmol/l) x 10/SHBG (nmol/l)
 • Studier tyder på at totaltestosteron i noen tilfeller er for upresist til å fange opp for lavt testosteronnivå ved mannlig hypogonadisme1

Hos kvinner

 • Hos kvinner dannes 25% i ovariene som et biprodukt under syntese av østrogener, og 25% i binyrene som et biprodukt ved syntese av kortikosteroider. Den resterende andel dannes ved omdanning av prekursorer (særlig androstendion) i lever og muskler
  • Hos kvinner er det ingen regulering av produksjonen via hypofysen
 • Postmenopausalt er det fortsatt produksjon av testosteron i ovarienes stromaceller, stimulert av det høye nivå av gonadotropiner
 • Fritt testosteron kan stige postmenopausalt pga. fall i SHBG og kan gi hirsutisme

NPU-kode

 • NPU03543

Referanseområder

 • Metodeavhengige verdier
 • Angitt referanseområde gjelder total-testosteron (fritt + bundet) ved Hormonlaboratoriet, Aker
 • Menn
  • 18-40 år: 7,2 - 24 nmol/L
  • ≥ 41 år: 4,6 - 24 nmol/L
   • Nedre normalgrense varierte mellom ulike laboratorier i USA fra 5,5 nmol/L til 10,4 nmol/L2
 • Kvinner  
  • 18-49 år: ≤ 1,9 nmol/L
  • ≥ 50 år: ≤ 1,1 nmol/L
 • Hos menn finnes høyeste verdier om morgenen og formiddagen og laveste verdier om kvelden
 • For menn yngre enn 45 år er det funnet en signifikant forskjell på 5-7 nmol/L mellom målinger kl. 07-09 og målinger mellom kl. 09-143
 • Hos menn eldre enn 45 år var det ikke signifikante forskjeller
 • Høyere konsentrasjoner ved fysisk aktivitet
 • Den frie biologisk aktive fraksjon av testosteron kan enten bestemmes direkte eller indirekte ved samtidig å bestemme SHBG
  • Fri testosteron indeks (FTI) i serum fra Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus
  • Kvinner morgenverdier 0,1– 0,6
  • Menn morgenverdier
   • 25 – 39 år: 3,0 – 14,7
   • 40 – 49 år: 2,2 – 9,1
   • 50 – 64 år: 1,9 – 8,4
 • Ekstern lenke til kalkulator for FTI ved St. Olavs Hospital

Aktuelle indikasjoner

Menn

 • Pubertas praecox eller tarda
 • Impotens
 • Mistanke om hypogonadisme

Kvinner

 • Polycystisk ovariesyndrom
 • Virilisering
  • Hirsutisme, akne
 • Amenore
 • Kongenital binyrebarkhyperplasi
 • Mistanke om ovarie- eller binyrerbarktumor

Prøvetaking

Forberedelse

 • Prøven bør tas om morgenen på grunn av betydelig døgnvariasjon
 • Dette gjelder særlig menn

Prosedyre for prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Hos menn der testosteronkonsentrasjonen gir mistanke om testosteronmangel, bør også FSH og LH måles
 • Testosteron bør vurderes sammen med SHBG hos kvinner og hos menn med avvikende testosteronkonsentrasjon for å vurdere fritt testosteron
 • En rekke tilstander påvirker SHBG-konsentrasjonen og dermed totalkonsentrasjonen av testosteron
 • Tilstander som gir økt SHBG (hypertyreose, levercirrhose, østrogenpåvirkning, graviditet) gir høy konsentrasjon av totaltestosteron, men ikke nødvendigvis forhøyet aktivt (fritt) testosteron
 • Tilstander som gir lavere SHBG (hypotyreose, fedme, androgener) gir lav totaltestosteron, men ikke nødvendigvis lavt aktivt (fritt) testosteron
 • Måling av fritt testosteron er ikke rutinemessig tilgjengelig

Høye verdier, menn

 • Testosteronproduserende tumor, f.eks. i testis
 • Pubertas precox
 • Medfødt adrenal hyperplasi
 • Medikamentell bivirkning
  • Cimetidin, antiepileptika
 • Hypertyreose

Høye verdier, kvinner

 • Polycystisk ovarialsyndrom
  • Lett til moderat forhøyet testosteron
 • Påvirkning av LH eller choriongonadotropin (tumor)
 • Virilisering, hirsutisme
 • Anovulasjon og/eller amenoré
 • Hormonproduserende ovarialsvulster
 • Binyrebarksvulster eller hyperplasi
 • Hypertyreose (høy SHBG)
 • Cushings syndrom
 • Behandling med cimetidin eller antiepileptika kan også gi forhøyet verdi

Lave verdier, menn

 • Hyogonadisme
  • I følge Norsk urologisk forenings anbefalinger for allmennleger, utvikles kliniske tegn på testosteronmangel gradvis når testosteron er < 11 nmol/L4
 • Hypofysesvikt
 • Leydigcelle svikt
  • Ofte høy konsentrasjon av LH
 • Klinefelter syndrom
 • Downs syndrom
 • Nyresvikt
 • Alkoholmisbruk
 • Uttalt fedme (nedsatt SHBG)
 • Underernæring (nedsatt SHBG)
 • Levercirrhose
  • Konsentrasjonen av testosteron faller og SHBG stiger

Lave verdier, kvinner

 • Downs syndrom
 • Nyresvikt
 • Underernæring
 • Svær fedme (nedsatt SHBG)
 • Alkoholisme

Kilder

Sentrale kilder

 • Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Testosteron (total). Lægehåndbogen. Sist revidert 20.06.2017.
 • Haave EM. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Testosteron, serum. Sist oppdatert 20.08.2018. www.prosedyrer.no.

Referanser

 1. Anawalt BD, Hotaling JM, Walsh TJ, Matsumoto AM. Performance of total testosterone measurement to predict free testosterone for the biochemical evaluation of male hypogonadism. J Urol 2012; 187: 1369-73. PubMed
 2. Le M, Flores D, May D, et al. Current practices of measuring and reference range reporting of free and total testosterone in the United States. J Urol 2016 May; 195:1556. doi: 10.1016/j.juro.2015.12.070 DOI
 3. Welliver RC Jr, Wiser HJ, Brannigan RE, et al. Validity of midday total testosterone levels in older men with erectile dysfunction. J Urol 2014. doi:10.1016/j.juro.2014.01.085 DOI
 4. Hypogonadisme. Norsk urologisk forenings anbefalinger for allmennleger juni 2013.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.