Hopp til hovedinnhold

Testosteron

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Friis-Hansen L, et al. Testosteron (total). Lægehåndbogen. Sist revidert 02.02.2020.
  2. Metodebok.no. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Testosteron, serum. Sist oppdatert 14.12.2021. metodebok.no  
  3. Anawalt BD, Hotaling JM, Walsh TJ, Matsumoto AM. Performance of total testosterone measurement to predict free testosterone for the biochemical evaluation of male hypogonadism. J Urol 2012; 187: 1369-73. PubMed  
  4. Hypogonadisme. Norsk urologisk forenings anbefalinger for allmennleger juni 2013.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)