Hopp til hovedinnhold

Syre/base status

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Hornung N, et al. Syrebase status. Lægehåndbogen. Sist revidert 11.08.2022.
  2. Metodebok.no. Syre-basestatus/Blodgass, B. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 28.01.2022. metodebok.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)