Sink

Definisjon

 • Enhet
  • Totalkonsentrasjon av sink (Zn) i plasma, målt i µmol/L
 • Anvendelse av prøven
  • Måling av zink (Zn) er relevant ved mistanke om sinkforgiftning eller sink-mangel, herunder acrodermatitis enteropatica, malabsorpsjon og behandling med penicillamin1-2
 • Funksjoner
  • Sink er et spormetall som transporteres i blodet bundet til albumin (60-70%) og alfa2-makroglobulin (30–40%), samt i mindre grad til transferrin og frie aminosyrer
  • Sink inngår i mange enzymer og spiller en viktig rolle for proteinsyntese. Sink er spesielt viktig når det gjelder vekstprosesser og i sårtilhelingen3
  • Har betydning for noen sensoriske kvaliteter, spesielt lukt og smak
 • Sinkmangel4
  • Vil kunne gi mange ulike symptomer
  • Vev som er spesielt sårbare for sinkmangel er hud og testikler og øvrige vev som er i rask vekst
  • Symptomer som settes i forbindelse med sinkmangel, er nedsatt smakssans, redusert vekst, hypogonadisme hos menn, dårlig sårtilheling, hudsymptomer, nedsatt appetitt, anoreksi, trøtthet og nedsatt immunforsvar
  • En diett med svært lite protein og rikelig med fiber kan føre til sinkmangel
  • Magert kjøtt har et høyt innhold av sink

NPU-kode

 • Fastende NPU18020
 • NPU03768

Referanseområde

 • Metodeavhengig
 • 10–17 µmol/L
 • Konsentrasjonen synker noe med alderen
 • Døgnvariasjon viser høyeste verdier omkring kl. 09 og kl. 18
 • Gravide og p-pillebrukere har litt lavere referanseområde

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 3%
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 9,3%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 9,8%

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om sinkmangel
  • Ved kroniske leggsår
  • Utredning ved dårlig sårtilheling, eksem, brannskader, nedsatt smakssans, malnutrisjon, malabsorpsjon, samt ved redusert vekst hos barn og unge
  • Ved acrodermatitis enteropathica
 • Kontroll ved behandling med penicillamin og ved langvarig parenteral ernæring
 • Mistanke om sinkforgiftning

Prøvetaking

 • Serum
 • Benytt nåler, rør og propper som ikke forurenser prøven med sink. Bruk metallfritt rør eller helst plastrør med plastpropp. Kork eller gummipropp må ikke benyttes. Kontakt laboratoriet som eventuelt kan levere spesialrør
 • Unngå hemolyse
 • Separer serum fra blodlegemene innen en time etter prøvetakingen

Feilkilder

 • Hemolyse i serum gir falskt høye verdier, da sinkkonsentrasjonen i erytrocyttene er betydelig høyere enn i serum
 • Falskt høye verdier fås også ved forurensing via feil prøvetakingsutstyr

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Må vurderes i forhold til mengden s-albumin
  • Alle sykdommer som gir nedsatt s-albumin, vil også føre til lavere s-sink
  • Sikker sinkmangel foreligger når s-sink relativt sett har sunket mer enn s-albumin
 • Høye verdier
  • Kan påvises ved porfyri
  • Unormal eksponering eller forgiftning
 • Lave verdier
  • Lave verdier uten reell sinkmangel kan ses ved akuttfasereaksjon og ved lave nivå av albumin eller alfa-2-makroglobulin
  • Malnutrisjon, også parenteral ernæring uten sinktilskudd
  • Malabsorpsjon, også ved kronisk diaré, laktoseintoleranse, cøliaki, inflammatoriske tarmsykdommer, cystisk fibrose og etter tarmreseksjon
  • Maligne sykdommer
  • Akutte eller kroniske inflammatoriske sykdommer
  • Kroniske leversykdommer, særlig alkoholbetinget sykdom
  • Dårlig regulert diabetes
  • Behandling med thiazider
  • Behandling med penicillamin
  • Behandlig med kortikosteroider eller ACTH
  • Kongenitt acrodermatitis enteropathica

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Marginale tilfeller av sinkmangel i vevene, uten samtidig nedsatt s-sink, forekommer. I slike tilfeller kan bestemmelse av sink i døgnurin gi tilleggsinformasjon

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Zink. Lægehåndbogen. Sist oppdatert 09.02.2016.
 • Sink, P. Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 01.03.2019. www.prosedyrer.no.

Referanser

 1. Nilsson-Ehle P (red). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg.. Lund: Studentlitteratur; 2012.
 2. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg.. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2012.
 3. King JC. Zinc: an essential but elusive nutrient. Am J Clin Nutr. 2011;94:679S-84S. PubMed
 4. Prasad AS. Discovery of human zinc deficiency: its impact on human health and disease. Adv Nutr. 2013;4:176-90. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.