Hopp til hovedinnhold

Sink

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Metodebok.no. Sink, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 14.12.2021. metodebok.no  
  2. Friis-Hansen L, et al. Zink. Lægehåndbogen. Sist oppdatert 18.02.2020..
  3. Nilsson-Ehle P (red). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg.. Lund: Studentlitteratur; 2012.
  4. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg.. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2012.
  5. King JC. Zinc: an essential but elusive nutrient. Am J Clin Nutr. 2011;94:679S-84S. PubMed  
  6. Prasad AS. Discovery of human zinc deficiency: its impact on human health and disease. Adv Nutr. 2013;4:176-90. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)