Hopp til hovedinnhold

Senkningsreaksjon, SR

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Friis-Hansen L, Hornung N, et al. Sedimentationsreaktion (SR). Lægehåndbogen. Sist revidert 06.11.2018.
  • Klingenberg O. Senkningsreaksjon, B. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 25.04.2019. www.prosedyrer.no.
  1. Friis-Hansen L, et al. Sedimentationsreaktion (SR). Lægehåndbogen. Sist revidert 06.11.2018.
  2. Metodebok.no. Senkningsreaksjon, B. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 14.12.2021. metodebok.no  
  3. Horsti J. "Sänkan" - fortfarende en populär undersökningsmetod. Klinisk Biokemi i Norden 2009; 21: 46-50. PubMed  
  4. Larsson A. C-reaktivt protein (CRP) - bättre än SR som förstahandsvalet som inflammationsmarkör. Klinisk Biokemi i Norden 2009; 21: 52-4. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)