Seksualhormonbindende globulin, SHBG

Definisjon

 • SHBG er forkortelse for seksualhormonbindende globulin
 • Anvendelse av prøven
  • Måling av SHBG gjøres ved mistanke om endringer i kjønnshormonene
  • SHBG inngår i androgen- og østrogen-status med henblikk på å bestemme den frie konsentrasjonen av henholdsvis testosterong og østradiol
 • Funksjon
  • Dannes i leveren
  • SHBG er et transportprotein for testosteron og dihydrotestosteron, og i noen grad også for østradiol
  • Gjennom binding til transporthormon får vi et depot av hormonene i blodet. Globulinet beskytter også mot metabolisering
 • Mengden av SHBG bestemmer andelen av frie, biologisk aktive kjønnshormoner i blodet
  • Østrogener øker konsentrasjonen av SHBG
  • Androgener nedsetter konsentrasjonen av SHBG
  • Postmenopausalt faller SHBG og dermed stiger fritt testosteron
  • Endringer i pasientens androgen/østrogen ratio vil derfor påvirke serumkonsentrasjonen av SHBG

NPU-kode

 • NPU03419

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier
 • Menn
  • < 60 år: 8 - 60 nmol/L
  • > 60 år: 15 - 90 nmol/L
 • Kvinner
  • 23 - 100 nmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 6% ved 34 nmol/l
  Intraindividuell biologisk variasjon: 13,1%

Aktuelle indikasjoner

 • Bestemmes sammen med testosteron for å bedømme den frie, biologisk aktive testosteronfraksjonen
 • Hos kvinner
  • Mistanke om økt androgenproduksjon hos kvinner med
   • infertilitet,
   • menstruasjonsforstyrrelser (amenoré, oligomenoré),
   • hirsutisme eller virilisering
   • akne
 • Hos menn
  • Mistanke om mannlig hypogonadisme
 • Barn
  • Spørsmål om for høy eller for lav androgenproduksjon hos barn

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Vurdering av unormalt prøvesvar

Lave verdier

 • Økt androgenproduksjon
 • Polycystisk ovariesyndrom
 • Hypotyreose
 • Fedme (særlig hos kvinner)
 • Diabetes mellitus type 2
 • Malnutrisjon, malabsorpsjon og proteintapende tilstander
 • Medikamenter som androgener, glukokortikoider, cimetidin eller danazol

Høye verdier

 • Normalt ved graviditet
 • Levercirrhose
 • Hypertyreose
 • Mannlig hypogonadisme
 • Hemokromatose
 • Vekttap 
 • Hepatitt B og C infeksjon
 • Medikamenter som østrogener, tyroideahormoner, barbiturater, antiepileptika, antiandrogener, klomifen eller tamoxifen

Kilder

Sentrale kilder

 • Ødum L, Hornung N, et al. Seksualhormonbindende globulin (SHBG). Lægehåndbogen. Sist revidert 02.11.2018.
 • Medbøe Thorsby P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Seksualhormonbindende globulin, P. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.

Referanser

 

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.