Hopp til hovedinnhold

Seksualhormonbindende globulin, SHBG

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Ødum L, Hornung N, et al. Seksualhormonbindende globulin (SHBG). Lægehåndbogen. Sist revidert 02.11.2018.
  2. Metodebok.no. Seksualhormonbindende globulin, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 14.12.2021. metodebok.no  
  3. Simó R, Sáez-López C, Barbosa-Desongles A, Hernández C, Selva DM. Novel insights in SHBG regulation and clinical implications. Trends Endocrinol Metab. 2015;26(7):376-383. PMID: 26044465 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)