Retikulocytter

Definisjon

 • Anvendelse av prøven1-2
  • Måling av retikulocytter brukes til vurdering av beinmargens funksjon, ofte i forbindelse med anemiutredning
  • Kan også anvendes til kontroll av behandling med jern, vitamin B12, folinsyre og erytropoietin
 • Enhet
  • Antall retikulocytter per liter blod angitt i milliarder per liter (109/L)
 • Funksjon
  • Utviklingen av røde blodceller i beinmargen tar ca 5-7 døgn. Retikulocytter er umodne erytrocytter ca. 2 dager før ferdig modning og utgjør 0,5-2,0% av antallet erytrocytter - antallet øker når erytropoiesen aktiveres
  • Cellekjernen er utstøtt og et nettverk av ribosomalt RNA finnes i cytoplasma. Dette kjernematerialet tar opp farge og gir cellen det karakteristiske utseendet
  • Etter to døgn i sirkulasjon er det så lite organeller tilbake i cellen at de ikke lenger kan regnes som retikulocytter
 • Erytropoietin (EPO)
  • Stimulerer frigjøringen fra beinmargen
  • Ved akutt anemi øker EPO og man kan se økt antall retikulocytter før det gjenspeiles i antall røde blodlegemer
  • Økt erytropoietinsekresjon ved akutt anemi forkorter retikulocyttenes modningstid i beinmargen og øker retikulocytter i blod før produksjonen av erytrocytter reelt er økt
 • Automatiserte maskiner utfører telling av retikulocytter

NPU-kode

 • NPU03356
 • NPU08694

Referanseområde

 • Metodeavhengige verdier
 • Menn og kvinner: 30 - 100 x 109/L (0,5-2,0% av erytrocytt-mengden)
 • IRF (Immature Reticulocyte Fraction), altså andelen umodne retikulocytter ift. totalantallet per liter. Brukes i spesielle situasjoner for bedre å vurdere beinmargresponsen ved anemi
  • Kvinner og menn: 9,0–18,7%

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 5-10%
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 11%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 18%

Aktuelle indikasjoner

 • Anemi, for å vurdere erytropoiese under sykdom og under behandling
  • Ikke nødvendig ved jernmangelanemi
 • Kontroll av effekten av behandling av mangelanemi (jern, vitamin B12, folat), i tilfelle hvor det kan være tvil om effekten
 • Kontroll ved EPO behandling ved nyresvikt
 • Monitorering av erytropoiesen etter beinmargstransplantasjon
 • Monitorering av erytropoiesen ved aplastisk anemi etter behandling med cytostatika

Prøvetaking

 • Analyse av EDTA-blod
 • Unngå langvarig stase
 • Analyseres innen 24 timer

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Blødningsanemi og hemolytisk anemi3
  • Retikulocytt-stigningen ved akutt blødning og akutt hemolyse kommer etter ca. ett døgn og blir mindre uttalt etter ca. en uke
 • Normal respons på behandling av mangelanemier

Normale verdier og anemi

 • Mangelanemier
 • Beinmargssykdom

Lave verdier

 • Indikerer nedsatt effektiv erytropoiese
 • For undersøkelse av margens totale erytropoiese anbefales bruk av serum transferrin-reseptor (TfR)

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, Hornung N, et al. Retikulocytter. Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.02.2019.
 2. Averina M. Retikulocytter og Retikulocyttfraksjoner, B. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, sist oppdatert 13.12.2018. www.prosedyrer.no
 3. Pierre RV. Reticulocytes. Their usefulness and measurement in peripheral blood. Clin Lab Med 2002; 22: 63-79. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.