Hopp til hovedinnhold

Retikulocytter

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Hornung N, et al. Retikulocytter. Lægehåndbogen, sist oppdatert 09.03.2021.
  2. Metodebok.no. Retikulocytter og Retikulocyttfraksjoner, B. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, sist oppdatert 14.12.2021. metodebok.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)