Hopp til hovedinnhold

PT-INR

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Metodebok.no. PT-INR, B/P. Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, sist oppdatert 14.12.2021 metodebok.no  
  2. Friis-Hansen L, et al. INR. Koagulation, vævsfaktor-induceret (KF II, VII, X). Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.02.2020.
  3. Rose AJ, Ozonoff A, Berlowitz DR, Henault LE, Hylek EM. Warfarin dose management affects INR control. J Thromb Haemost 2009; 7: 94-101. PubMed  
  4. Trydal T, Bolann B, Brosstad F, Sandberg S. Analyse av protrombintid i primærhelsetjenesten. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2048-9. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (Lægehåndbogen)