Hopp til hovedinnhold

Proteinelektroforese, serum

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Lindberg M et al. Proteinelektroforese, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 30.11.2021. Siden besøkt 04.07.2022 www.brukerhandboken.no  
  2. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Proteinelektroforese (M-komponent). Lægehåndbogen, sist oppdatert 21.09.2017.
  3. Hokstad I. Elektroforese Electrophoresis. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021 Feb 22;141(3). Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.20.1041 DOI  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen