Hopp til hovedinnhold

Protein S

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Ødum L, et al. Protein S. Lægehåndbogen, sist oppdatert 26.02.2019.
  2. Metodebok.no. Protein S, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 30.11.2021. metodebok.no  
  3. Pintao MC, Ribeiro DD, Bezemer ID, et al. Protein S levels and the risk of venous thrombosis: results from the MEGA case-control study. Blood 2013; 122: 3210-9. Blood  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)