Prolaktin

Definisjon

 • Anvendelse av prøven1-2
  • Brukes ved infertilitetsutredning/hypogonadisme eller ved mistanke om hypofyseadenomer samt prolaktin produserende tumor (galaktore)
 • Enhet
  • Konsentrasjonsmåling av prolaktin i serum målt i µg/L eller int.enh./L
 • Funksjon
  • Prolaktin er et hormon som produseres i hypofysen. Utskillelsen styres av hypothalamus som stimuleres av thyrotropin-releasing hormon (TRH) og som hemmes av dopamin
  • Funksjonelle eller strukturelle lesjoner i hypothalamus eller hypofysestilken kan medføre økt sekresjon og forhøyet prolaktin i blodet
  • Prolaktin er nødvendig for utvikling av brystkjertlene både i puberteten og under graviditet, og for laktasjonen
 • Høye nivåer av prolaktin har en ovariehemmende effekt hos kvinnen

NPU-kode

 • NPU19897
 • NPU03252
 • NPU18247

Referanseområde

 • Metodeavhengig
  • Ulike laboratorier benytter ulike målemetoder for å analysere prolaktin
  • Enhetene ng/mL og mIE/l lar seg derfor ikke umiddelbart sammenligne
  • Referanserammene til de ulike analysemetodene må derfor benyttes når en vurderer disse prøvesvarene
 • Kvinner (ikke gravide): 100 - 500 mIU/L3
 • Menn: 90 - 325 mIU/L3

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 7% ved 175 mIU/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 23%

Aktuelle indikasjoner

 • Begge kjønn
  • Gonadeinsuffisiens, spesielt ved samtidig galaktorré
  • Mistanke om patologisk prosess eller funksjonsforstyrrelse i hypothalamus-hypofyseområdet
  • Kontroll etter behandling for svulster i dette området
 • Kvinner
  • Galaktorè
  • Oligomenoré, amenorré, anovulatoriske blødninger
  • Infertilitet
  • Seksuell dysfunksjon
 • Menn
  • Galaktoré
  • Infertilitet
  • Impotens og redusert libido

Prøvetaking

 • Betydelig døgnvariasjon
 • Prøven bør tas om formiddagen etter at pasienten har vært våken og oppegående i minst 3 timer3
 • Det anbefales at prøven tas fastende fordi særlig proteininntak kan øke prolaktinnivået
 • Pga. spontane døgnvariasjoner kan flere prøver være nødvendige

Prosedyre for prøvetaking

 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Analyse av serum

Feilkilder

 • Stor variasjon gjennom døgnet

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Under søvn, ved stress, svangerskap, diegiving og hos nyfødte ses en fysiologisk hyperprolaktinemi

Høye verdier

 • Tenk først på graviditet, hypotyreose og medikamentbivirkning
 • Patologisk hyperprolaktinemi
  • Observeres ved prolaktinproduserende hypofyseadenomer (prolaktinomer) og romoppfyllende eller destruktive prosesser i hypothalamus-hypofyse området, samt ved en rekke andre endokrine og ikke-endokrine patologiske tilstander
 • Hypofyseadenom
 • Tumores i hypothalamus-hypofyse
 • Polycystisk ovariesyndrom
 • Medikamenter
  • Fentiaziner, trisykliske antidepressiva, meprobamat, haloperidol, metyldopa, amfetamin og kokain, antihypertensiva, cimetidin, verapamil, østrogener, insulin
 • Høyt prolaktinnivå kan ses under og etter kokainmisbruk
 • Hyperprolaktinemi fører hos begge kjønn nesten alltid til forstyrret gonadefunksjon og infertilitet

Lave verdier

 • Hypofysesvikt (Sheehans syndrom)

Oppfølging av unormalt resultat

 • Unormalt resultat tilsier gjentatt prøve. Forklaringen kan være stress eller døgnvariasjon
 • MR-scanning av hypofysen ved sikker hyperprolaktinemi

Kilder

Referanser

 1. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Prolactin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 06.11.2018.
 2. Prolaktin, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 05.03.2018. www.prosedyrer.no
 3. Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Analyser og undersøkerlser: Prolaktin. Uthentet 10.10.2013

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.