Hopp til hovedinnhold

Prolaktin

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Friis-Hansen L, et al. Prolactin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 06.11.2018.
  2. Metodebok.no. Prolaktin, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 30.11.2021. metodebok.no  
  3. Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Analyser og undersøkerlser: Prolaktin. Uthentet 10.10.2013
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)