Progesteron

Definisjon

 • Progesteron er det naturlig forekommende gestagenet hos mennesket
 • Anvendelse av prøven1-2
  • Analysen anvendes særlig til å vurdere funksjonen til corpus luteum ved menstruasjonsforstyrrelser eller utredning av infertilitet - lavt progesteronnivå/manglende stigning tyder på sviktende ovulasjon
 • Enhet
  • Konsentrasjonsmåling av progesteron i serum målt i nmol/L
 • Funksjon
  • Produksjon av gestagen foregår i corpus luteum og utskillelse stimuleres og reguleres av gonadotrope hormoner fra hypofyse, særlig LH1,3-4
  • Små mengder produseres også som et biprodukt i steroidproduksjonen i binyrer og testikler
  • Progesterons viktigste funksjon er, sammen med østradiol, å stimulere endometriet til å bli mottakelig for implantasjon av det befruktede egget
  • Under menstruasjonssyklus umiddelbart før ovulasjon øker progesteron østradiols positive feedback til hypofysen, hvilket medfører den brå stigningen i både LH og FSH, som er nødvendig for ovulasjonen. Progesteron stiger frem til en uke før menstruasjon
 • Under graviditet vil progesteronkonsentrasjonen stige først fra corpus luteum og senere fra placenta

NPU-kode

 • NPU03242

Referanseområde

 • Metodeavhengige verdier
  • Konferer derfor med utførende laboratoriums referanseområder
  • Nedenstående verdier fra Hormonlaboratoriet, OUS Aker, juni 2017
 • Kvinner
  • Follikelfase: < 3,4 nmol/L
  • Lutealfase: > 11,6 nmol/L
  • Postmenopause: < 3,0 nmol/L
 • Menn
  • < 3,0 nmol/L
 • Bruk av p-piller gir lave verdier under hele syklusen
 • Total analytisk variasjon: 10% ved 3,4 og 7% ved 21,9 nmol/L (metodeavhengige verdier)

Aktuelle indikasjoner

 • Infertilitet
 • Menstruasjonsforstyrrelser
 • Til å bekrefte eggløsning
 • Mistanke om sviktende gonadefunksjon hos kvinner
 • Mistanke om abnorm gonadefunksjon hos kvinner
 • Vurdering av corpus luteum funksjon
 • Under graviditet
  • Vil målingen kunne gi opplysninger om ovarial- evt. placentafunksjonen1
  • Det gjøres av og til seriemålinger av progesteron i 1. trimester hos kvinner med gjentatte spontanaborter for å undersøke om de ha sviktende corpus luteum funksjon.

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Feilkilde

 • DHEA-S kan kryssreagere med progesteron i analysen. Høye konsentrasjoner av DHEA-S (f. eks. ved inntak av DHEA) kan gi falske forhøyet progesteron konsentrasjon

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Verdiene må ses i sammenheng med pasientens alder, kjønn og kliniske symptomer, og for fertile kvinners vedkommende også menstruasjonssyklus
 • Verdien stiger fra en uke før menstruasjon og er høy i lutealfasen. Brukes for å vurdere funksjon av corpus luteum og bekreftelse av eggløsning
 • Dersom prøven skal benyttes til å bekrefte eggløsning, må prøven tas i midtlutealfasen (7 dager før forventet menstruasjon, dvs. dag 21 hos kvinner med regelmessig syklus på 28 dager) og verdier over ca. 20 nmol/L viser at det sannsynligvis har vært eggløsning

Lav verdi tyder på

 • Manglende eggløsning
 • Anovulatoriske sykluser
 • Sviktende corpus luteumfunksjon
 • P-pillebruk
 • Truende abort - utilstrekkelig funksjon av corpus luteum eller placenta

Høye verdier kan påvises

 • Etter ovulasjon (lutealfasen), under graviditet, ved ufullstendig placentaavgang, mola hydatidosa, chorionkarsinom, lipoid ovarial tumor, theca luteincyste og kongenital adrenal hyperplasi på grunn av 21-hydroksylase-, 17a-hydroksylase- eller 11b-hydroksylasemangel

Kilder

Referanser

 1. Progesteron. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 27.11.2018. www.prosedyrer.no
 2. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Progesteron. Lægehåndbogen, sist oppdatert 18.12.2018.
 3. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.
 4. Nilsson-Ehle P (red.). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. Lund: Studentlitteratur; 2012.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.