Hopp til hovedinnhold

NT-proBNP

Sist revidert:
Sist revidert av:


 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. NT-proBNP, serum. Sist oppdatert 09.09.2014. www. prosedyrer.no.
 1. Metodebok.no. NT-proBNP, P. Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, sist oppdatert 15.11.2021. metodebok.no  
 2. Friis-Hansen L, et al. Pro-BNP. Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.07.2019.
 3. Roberts E, Ludman AJ, Dworzynski K, et al. The diagnostic accuracy of the natriuretic peptides in heart failure: Systematic review and diagnostic meta-analysis in the acute care setting. BMJ 2015 Mar 4; 350:h910 PubMed  
 4. McMurray JJV, Adamopoulos S, Anker SD, et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. Eur Heart Journal 2012,33,1787–1847.
 5. Balion C, Don-Wauchope A, Hill S, et al. Use of Natriuretic Peptide Measurement in the Management of Heart Failure. Comparative Effectiveness Review No. 126. AHRQ Comparative Effectiveness Reviews 2013.
 6. Nakatsuma K, Taniguchi T, Morimoto T, et al. B-type natriuretic peptide in patients with asymptomatic severe aortic stenosis. Heart 2018. pmid:30530820 PubMed  
 7. Pfisterer M, Buser P, Rickli H, et al. BNP-guided vs symptom-guided heart failure therapy. JAMA 2009; 301: 383-92. Journal of the American Medical Association  
 8. Chung T, Sindone A, Foo F, et al. Influence of history of heart failure on diagnostic performance and utility of B-type natriuretic peptide testing for acute dyspnea in the emergency department. Am Heart J 2006; 152: 949-55. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin og professor ved NOKLUS/Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sverre Sandberg, professor, leder av NOKLUS og avdelingsleder ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)