Hopp til hovedinnhold

Nevronspesifikk enolase, NSE

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Metodebok.no. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Neuronspesifikk enolase, P. Sist oppdatert 15.11.2021. metodebok.no  
  2. Hornung N, et al. Neuronspecifik enolase (NSE). Lægehåndbogen, sist oppdatert 11.08.2022.
  3. Xie E, Zhang W, Xu H, et al. Correction of serum NSE reference intervals includes the unidentified hemolysis sample: 1-year data analysis from healthcare individuals. J Clin Lab Anal 2019;33: e22997. PubMed  
  4. Isgrò MA, Bottoni P, Scatena R. Neuron-Specific Enolase as a Biomarker: Biochemical and Clinical Aspects. Adv Exp Med Biol 2015;867: 125-43. PubMed  
  5. Luo H, Shen K, Sun H, Li R, Wang Z, Xie Z. Correlation study between serum neuro-specific enolase and gastric and colorectal cancers. Medicine (Baltimore) 2020;99: e19796. PubMed  
  6. Hofland J, Zandee WT, de Herder WW. Role of biomarker tests for diagnosis of neuroendocrine tumours. Nat Rev Endocrinol 2018;14: 656-669. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)