Hopp til hovedinnhold

Natrium

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Friis-Hansen L, et al. Natrium. Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.11.2018.
  2. Metodebok.no. Natrium, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 15.11.2021. metodebok.no  
  3. O'Donnell M, Mente A, Rangarajan S, et al. Urinary Sodium and Potassium Excretion, Mortality, and Cardiovascular Events. N Engl J Med 2014; 371: 612-23. doi:10.1056/NEJMoa1311889 DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)