Hopp til hovedinnhold

Metylmalonsyre, MMA

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Vogiatzoglou A, Oulhaj A, Smith AD, et al. Determinants of plasma methylmalonic acid in a large population: implications for assessment of vitamin B12 status. Clin Chem. 2009 Dec;55(12):2198-206. doi: 10.1373/clinchem.2009.128678. Epub 2009 Oct 15. PMID: 19833840 PubMed  
 2. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Kobalamin, P. Publisert 26.08.2022. Versjon 5.12. www.brukerhandboken.no  
 3. Nyquist E, Hager HB, Iversen PO, Torkildsen Ø, Tangen MK. Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. 2. utgave. Norsk selskap for hematologi, sist oppdatert i mars 2022. www.legeforeningen.no  
 4. Ueland PM, Schneede J. Måling av metylmalonsyre, homocystein og metionin ved kobalamin- og folatmangel og homocystinuri. Tidsskr Nor Legeforen; 2008,128:690–3
 5. Green R, Allen LH, Bjørke-Monsen AL, et al. Vitamin B12 deficiency. Nat Rev Dis Primers 2017; 3: 17040. PMID:28660890. PubMed  
 6. Bjørke-Monsen AL. Assessment of cobalamin status. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Jun 4;140(9). English, Norwegian. PMID: 32549021. DOI: 10.4045/tidsskr.19.0589 DOI  
 • Anne-Lise Bjørke Monsen, overlege Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Sykehuset Innlandet; Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank, Helse Førde; Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Jørn Schneede, førsteamanuensis, Avdeling for farmakologi, Armauer Hansens Hus, Universitetet i Bergen