Magnesium (Mg)

Definisjon

 • Magnesium finnes i kroppen bare som toverdig kation (Mg2+)
 • Anvendelse av prøven1-2
  • Er primært indisert ved uklare tretthetstilstander, tetani eller kramper, ved binyrebarksykdommer, langvarig diaré, nyrersvikt og ved dårlig ernæring
 • Lokalisering
  • 50% av kroppens magnesium finnes i skjelettet. Av de øvrige 50% er ca. 98% lokalisert intracellulært. Det ekstracellulære magnesium utgjør bare ca. 1% av total mengde1
  • I plasma er 30-35% av magnesium proteinbundet, hovedsakelig til albumin
  • Ekstracellulært er ca. 30% proteinbundet og ca. 70% finnes som frie kationer
  • Balansen mellom intra- og ekstracellulært magnesium påvirkes av pH og syre/base-status tilsvarende som for kalium
 • Omsetning i kroppen
  • Et voksent menneske har cirka 25 g, eller 1 mol magnesium i kroppen
  • Daglig inntak varierer. Ca. 1/3 av inntatt magnesium absorberes, men absorbsjonen øker når inntaket avtar
  • Magnesium utskilles i urinen ved glomerulær filtrasjon og delvis tubulær reabsorbsjon. Utskillelsen avtar og blir svært lav ved magnesium-mangel
 • Funksjoner
  • Magnesium er en viktig kofaktor for mange enzymer
  • Stoffet er også nødvendig for normal proteinsyntese
  • Magnesium påvirker nevromuskulær impulsledning på samme måte som calcium
 • P-magnesium avspeiler dårlig kroppens totale magnesiuminnhold, fordi det aller meste finnes intracellulært

NPU-kode

 • NPU02647

Referanseområde

 • Begge kjønn: 0,71 - 0,94 mmol/L3

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 3,0%
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 3,6%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 4,7%

Aktuelle indikasjoner

 • Utredning ved
  • Tetani eller krampetilstander
  • Arytmier
 • Ved mistanke om økt tap eller nedsatt tilførsel av magnesium
  • Underernæring
  • Langvarig diarè eller annet væsketap fra tarmkanalen, for eksempel etter tynntarmsreseksjoner
  • Langvarig parenteral ernæring
  • Alkoholisme
  • Utredning ved hypokalsemi eller hypokalemi
 • Ved mistanke om magnesium-overskudd
  • Akutt eller kronisk nyresvikt
 • Overvåking av kritisk syke
  • Særlig under intensivbehandling av væske- og elektrolyttforstyrrelser

Prøvetaking

 • Serum i vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel
 • Unngå langvarig stase og hemolyse

Feilkilder

 • Venestase eller hemolyse
 • Forstyrrelser av syre-base balanse
  • Acidose gir økning av magnesium, alkalose gir reduksjon av konsentrasjonen

Vurdering av unormalt prøvesvar

Lave verdier

 • Finnes ved underernæring eller alvorlig malabsorbsjon
 • D-vitaminmangel
 • Alkoholisme
  • Lave verdier kan være en følge av underernæring eller av økt utskillelse
 • Økt renalt tap
  • Bl.a. bruk av diuretika, spesielt loop-diuretika
 • Hyperaldosteronisme
 • Hypoparatyreoidisme
 • Langvarig diarè eller annet væsketap fra tarmen
 • Ved behandling av diabeteskoma viser s-magnesium samme forløp som s-kalium: Initialt høye verdier som synker når acidosen bedres og cellenes glukoseopptak normaliseres med insulin

Høye verdier

 • Hyppigst ved akutt og kronisk nyresvikt
 • Andre sjeldnere årsaker
  • Hypotyreose
  • Addisons sykdom
  • Litiumbehandling
  • Milk-alkali syndromet
  • Hyperparatyreoidisme
  • Rabdomyolyse

Kilder

Referanser

 1. Bolann B. Magnesium. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 11.12.2018. www.prosedyrer.no
 2. Ødum L, Hornung N, et al. Magnesium. Lægehåndbogen, sist oppdatert 09.01.2019.
 3. Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-84. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.