Lipoprotein (a), Lp(a)

Definisjon

 • Anvendelse av prøven1-2
  • Risikomarkør for hjerte- og karsykdom
  • Analysen er særlig indisert ved arvelig tidlig hjerte- og karsykdom uten andre kjente årsaker
 • Enhet
  • Konsentrasjonen i plasma av lipoprotein (a) måles i milligram per liter (mg/L)
 • Funksjon
  • Lipoprotein (a) er LDL-lignende lipoproteinpartikler der lipidene er bundet til apo-lipoprotein (a). Metabolismen og funksjonen til lipoprotein (a) er delvis ukjent
  • Lp(a) har en viss interaksjon med plasminogen, og kan føre til nedsatt fibrinolyse. Dette kan kanskje forklare at forhøyede nivåer av lipiprotein (a) er assosiert med økt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom3
 • Serumnivå av lipoprotein (a)
  • Er hovedsakelig bestemt genetisk, men påvirkes også av faktorer som alder, rase, hormonstatus, lever- og nyrefunksjon. Kosthold ser derimot ikke ut til å spille noen rolle

NPU-kode

 • NPU19840

Referanseområde

 • Metodeavhengig
  • Avhenger av det enkelte laboratoriums metode
 • Furst laboratorier: < 250 mg/L
 • St. Olavs hospital: < 300 mg/L

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 4%
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 32%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 32%

Aktuelle indikasjoner

 • Økt/høy risiko for hjerte- og karsykdom
 • Høy forekomst av hjerte- og karsykdom i familien
 • Supplement til vanlige risikofaktorer for å bedømme kardiovaskulær risiko4-5
  • Bør fortrinnsvis kun brukes av kardiologer

Testegenskaper

 • Varierer med metode

Prøvetaking

 • Serum. Vakumrør uten tilsetning
 • Unngå langvarig venestase forut for og under prøvetakingen

Feilkilder

 • Langvarig venestase

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Lave verdier har ingen signifikans
 • Høye verdier
  • Assosiert med økt risiko for aterosklerotisk sykdom, uavhengig av andre kjente risikofaktorer
  • Særlig er risikoen for aterosklerotisk hjertesykdom, aortastenose og cerebral karsykdom økt6-7
 • Internasjonale retningslinjer angir verdier over 500 mg/L som høy risiko7

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Rådgivning angående total risiko for hjerte- og karsykdom - det er de øvrige risikofaktorer som kan påvirkes
 • Kost eller lipidsenkende medikamenter påvirker ikke nivået av Lp(a)
  • En enkelt analyse er tilstrekkelig for primærprofylaktisk vurdering, verdiene er stabile over tid8
 • Spesialistoppgave

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, Hornung N, et al. Lipoprotein (a). Lægehåndbogen, sist oppdatert 20.03.2019.
 2. Lilleholt K. Lp(a), P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 09.09.2014. www.prosedyrer.no
 3. Kamstrup PR, Tybjaerg-Hansen A, Steffensen R, Nordestgaard BG. Genetically elevated lipoprotein(a) and increased risk of myocardial infarction. JAMA 2009; 301: 2331-9. Journal of the American Medical Association
 4. Kamstrup PR. Lipoprotein(a) and ischemic heart disease--a causal association? A review. Atherosclerosis 2010; 211: 15-23. PubMed
 5. Nordestgaard BG, Chapman MJ, Ray K, Boren J, Andreotti F, Watts GF, et al. Lipoprotein(a) as a cardiovascular risk factor: current status. Eur Heart J 2010; 31: 2844-53. European Heart Journal
 6. Erqou S, Kaptoge S, Perry PL, Di Angelantonio E, Thompson A, White IR, et al. Lipoprotein(a) concentration and the risk of coronary heart disease, stroke, and nonvascular mortality. JAMA 2009; 302: 412-423. Journal of the American Medical Association
 7. Lau FD, Giugliano RP. Lipoprotein(a) and its Significance in Cardiovascular Disease A Review. JAMA Cardiol 2022. doi:10.1001/jamacardio.2022.0987 DOI
 8. Trinder M, Paruchuri K, Haidermota S, et al. Repeat Measures of Lipoprotein(a) Molar Concentration and Cardiovascular Risk. J Am Coll Cardiol 2022. pmid:35177190 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.