Hopp til hovedinnhold

Lipoprotein (a), Lp(a)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Ødum L, Hornung N, et al. Lipoprotein (a). Lægehåndbogen, sist oppdatert 20.03.2019.
 2. Metodebok.no. Lp(a), P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 15.11.2021. metodebok.no  
 3. Kamstrup PR, Tybjaerg-Hansen A, Steffensen R, Nordestgaard BG. Genetically elevated lipoprotein(a) and increased risk of myocardial infarction. JAMA 2009; 301: 2331-9. Journal of the American Medical Association  
 4. Kamstrup PR. Lipoprotein(a) and ischemic heart disease--a causal association? A review. Atherosclerosis 2010; 211: 15-23. PubMed  
 5. Nordestgaard BG, Chapman MJ, Ray K, Boren J, Andreotti F, Watts GF, et al. Lipoprotein(a) as a cardiovascular risk factor: current status. Eur Heart J 2010; 31: 2844-53. European Heart Journal  
 6. Erqou S, Kaptoge S, Perry PL, Di Angelantonio E, Thompson A, White IR, et al. Lipoprotein(a) concentration and the risk of coronary heart disease, stroke, and nonvascular mortality. JAMA 2009; 302: 412-423. Journal of the American Medical Association  
 7. Lau FD, Giugliano RP. Lipoprotein(a) and its Significance in Cardiovascular Disease A Review. JAMA Cardiol 2022. doi:10.1001/jamacardio.2022.0987 DOI  
 8. Trinder M, Paruchuri K, Haidermota S, et al. Repeat Measures of Lipoprotein(a) Molar Concentration and Cardiovascular Risk. J Am Coll Cardiol 2022. pmid:35177190 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)