Lipase

Definisjon

 • Anvendelse av prøven1-2
  • Ved mistanke om akutt pankreatitt
  • P-lipase holder seg forhøyet i lengre tid enn p-pankreasamylase, men gir for øvrig omtrent samme informasjon
 • Enhet
  • Konsentrasjonen av pankreaslipase i plasma målt som enheter av dets katalytiske aktivitet per liter (U/L)
 • Funksjon
  • Enzym som katalyserer spaltingen av tri- og diglyserider til monoglyserider, glyserol og fettsyrer1
  • Lipase produseres først og fremst i de eksokrine acinære cellene i pankreas, men også i magesekk, lever, tarm, fettvev og lunger
 • Ved akutt pankreatitt kommer økte mengder lipase over i blodet

NPU-kode

 • NPU03612
 • DNK05451

Referanseområde

 • Metodeavhengige verdier
 • Menn og kvinner: 13 - 60 U/L

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 4%
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 32%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 32%

Aktuelle indikasjoner

 • Akutte magesmerter av uklar årsak
 • Mistanke om akutt pankreatitt
 • Ev. som supplement til målinger av amylase
  • Lipase er mer spesifikt for akutt pankreatitt enn amylase
  • Ved pankreatitt holder s-lipase seg forhøyet i lengre tid enn amylase, men gir for øvrig omtrent samme informasjon

Testegenskaper

 • Test med høyest sensitivitet og spesifisitet for diagnosen akutt pankreatitt (jfr. amylase)

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå langvarig stase

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Akutt pankreatitt, som regel kraftig forhøyet
  • Stiger innen 4-8 timer, maksimal verdi etter 24 timer, gradvis normalisering etter 1-2 uker
  • Stigningen er mer enn 3 ganger over øvre grense i referanseintervallet, men ofte mye høyere - og er nærmest diagnostisk for denne tilstanden
  • Konsentrasjonen av s-lipase gjenspeiler ikke nødvendigvis omfanget av pankreasskaden
 • Moderat høye verdier, inntil 3 ganger øvre referansegrense
  • Kan ses hos alkoholikere uten pankreatitt, hos noen pasienter med kronisk pankreatitt og ved pankreaskreft, ved primær biliær cirrhose, morfintilførsel (spasme i m. sphincter Oddi) og ved nyresvikt
 • Etter ERCP
 • Pasienter som har høy s-amylase uten sykdom i pankreas, har sjelden høy verdi av s-lipase

Lave verdier

 • Cystisk fibrose
 • Utbredt kronisk pankreatitt i rolig fase, og noen ganger ved pankreaskreft

Kilder

Referanser

 1. Toska K, Løhne K. Lipase, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 05.02.2019. www.prosedyrer.no
 2. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Lipase (pankreas). Lægehåndbogen, sist oppdatert 04.02.2016.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.