Hopp til hovedinnhold

Lipase

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Metodebok.no. Lipase, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 15.11.2021. metodebok.no  
  2. Hornung N, et al. Lipase (pankreas). Lægehåndbogen, sist oppdatert 11.08.2022.
  3. Mederos MA, Reber HA, Girgis MD. Acute Pancreatitis: A Review published correction appears in JAMA. 2021 Jun 15;325(23):2405. JAMA. 2021;325(4):382-390. PubMed  
  4. Li W, Ou L, Fu Y, Chen Y, Yin Q, Song H, Risk factors for concomitant infectious pancreatic necrosis in patients with severe acute pancreatitis: A systematic review and meta-analysis. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2022;46: 101901 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Nete Hornung, Cheflæge, Klinisk biokemisk afdeling, Hospitalsenheden Vest (Lægehåndbogen)