Hopp til hovedinnhold

LH, luteiniserende hormon

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Ødum L, Hornung N, et al. Lutropin (LH). Lægehåndbogen, sist oppdatert 16.10.2018.
  2. Metodebok.no. LH, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 15.11.2021. metodebok.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)