Hopp til hovedinnhold

Leukocytter, LPK

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Metodebok.no. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Leukocytter, B. Sist oppdatert 15.11.2021. www.prosedyrer.no  
  2. Hornung N, et al. Leukocytter (totale). Lægehåndbogen, sist oppdatert 14.09.2021.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)