Hopp til hovedinnhold

Laktosebelastning

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Metodebok.no. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Laktosebelastning (med glukosemåling). Sist oppdatert 12.11.2021. metodebok.no  
  2. Ødum L, et al. Laktosebelastning. Lægehåndbogen, sist oppdatert 09.01.2020.
  3. Kravdal G, Hardang IM, Hagve TA. Behov for standardisering av laktosebelastning? Klinisk Biokemi i Norden 2012;(25),2:22–9.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)