Laktat

Definisjon

 • Funksjon
  • Laktat, eller melkesyre, et det normale endeproduktet ved anaerob nedbrytning av glukose. Med tilstrekkelig oksygen tilstede vil glukose nedbrytes til karbondioksyd og vann. Laktat dannes når det ikke er tilstrekkelig oksygen tilstede til denne nedbrytningen1
  • Med oksygen tilstede vil laktat oksyderes til pyruvat (pyrodruesyre). Pyruvat kan forbrennes videre via flere mekanismer
  • Leveren spiller hovedrollen i eliminasjonen og nyrene en mindre rolle
 • Hyperlaktatemi og laktatacidose
  • Ved plustelig oksygenmangel i vev kan det utvikles alvorlig hyperlaktatemi. Spesielt kan dette utvikles raskt dersom det samtidig er nedsatt blodgjennomstrømning i lever eller nyrer, slik det kan forekomme ved alvorlige sjokktilstander, eller ved organsvikt
  • Laktacidose er en tilstand med høy laktatkonsentrasjon, lav pH og nedsatt bikarbonatkonsentrasjon i blodet. Dette er en meget farlig tilstand, som opptrer i forbindelse med alvorlige sjokktilstander, akutt hypoksi, hjertesvikt, leversvikt, diabetes mellitus, uremi og overdose av enkelte medikamenter som etanol, metanol, etylenglykol og salisylater
 • Laktat kan også akkumuleres ved anaerob trening og brukes for å vurdere treningsmengder

Normalområde

 • Kvinner og menn: < 2,5 mmol/L
 • Angitt referanseområde gjelder veneblod. Lavere verdier i arterielt blod (0,5-1,6 mmol/L). Verdiene i plasma er omkring 7% høyere enn i fullblod
 • Laktacidose defineres som laktat > 5 mmol/L

Aktuelle indikasjoner

 • Ved mistanke om laktacidose
  • Sjokk
  • Metabolsk acidose
  • Hypoksi
 • Brukes også av aktive idrettsutøvere i forbindelse med trening
  • Fall i laktatverdi ved samme treningsdose tyder på bedret aerob metabolisme

Prøvetaking

Pasientforberedelser

 • Fastende
 • Minimum 30 min. hvile før prøvetaking

Prøvetaking

 • 0,5 mL Na-fluorid/K-oksalat plasma
 • Prøve tas uten stase og uten bruk av muskelpumpe
 • Sentrifugeres innen 15 minutter
 • Plasma skilles fra blodlegemene umiddelbart etter sentrifugering
  • Avpipettert plasma er holdbart i romtemperatur i 2 timer, og i kjøleskap i 48 timer
 • Prøve som skal sendes, må fryses og sendes nedfrosset

Feilkilder

 • Unøyaktighet ved prøvetaking eller forberedelser

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Laktacidose på grunn av sjokk, hypoksi, hjerte-, lever- eller nyresvikt
 • Høye verdier også ved intoksikasjoner: etanol, metanol, etylenglykol eller salisylsyre
 • Mer moderat økning sees ved kraftig eller langvarig muskelaktivitet, mitokondriell sykdom, hyperventilering, uttalt anemi og glykogenlagringssykdommer
 • Økning i p-laktat kan også forekomme ved relativt liten fysisk aktivitet, selv ved bevegelse av armer og bein hos sengeliggende pasienter
 • Diabetisk ketoacidose er ofte assosiert med laktacidose

Lave verdier

 • Ingen klinisk betydning

Kilder

Referanser

 1. Hardang IM. Laktat (L-laktat), P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 18.02.2019. www.prosedyrer.no
 • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. ALP isoenzymer, serum. Sist oppdatert 26.11.2008. www.prosedyrer.no.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.