Hopp til hovedinnhold

Kromogranin A

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Chromogranin A (CgA). Lægehåndbogen, sist oppdatert 06.11.2018.
  2. Metodebok.no. Kromogranin A, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 12.11.2021. metodebok.no  
  3. Di Giacinto P, Rota F, Rizza L, et al. Chromogranin A: From Laboratory to Clinical Aspects of Patients with Neuroendocrine Tumors. Int J Endocrinol 2018;2018: 8126087. PubMed  
  4. Hofland J, Zandee WT, de Herder WW. Role of biomarker tests for diagnosis of neuroendocrine tumours. Nat Rev Endocrinol 2018; 14(11): 656-669. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)