Kreatinin

Definisjon

 • Anvendelse av prøven1-2
  • Til å vurdere nyrefunksjonen
  • Serumkreatinin avhenger først og fremst av muskelmassens størrelse og glomerulær filtrasjonsrate (GFR). Dermed gir serumkreatinin et brukbart mål på nyrenes funksjon
 • Enhet
  • Konsentrasjonen av kreatinin i plasma målt i mikromol per liter (μmol/L)
  • Kreatinin omregnes til et estimat av GFR (eGFR) basert på en formel3
 • Funksjon
  • Kreatinin er et nedbrytningsprodukt av kreatinfosfat, som finnes i skjelettmuskulatur
  • Kreatininproduksjonen er proporsjonal til muskelmassen
  • Den er typisk høyere hos yngre menn enn hos kvinner, barn og eldre, samt personer som har en liten muskelmasse på grunn av sykdom eller amputasjoner
  • Kreatinin fordeles i kroppens væsker, og filtreres fritt i nyrenes glomeruli

NPU-kode

 • NPU04998

Referanseområder

 • Kvinner: >15 år: 45 - 90 µmol/L 4
 • Menn: >15 år: 60 - 105 µmol/L
 • Laboratoriene oppgir oftest også en beregnet GFR-verdi (eGFR) basert på alder og kjønn, som gir et bedre estimat av nyrefunksjonen enn kreatinin alene
 • Barn5
  • 0 - 14 dager: 27 - 81 µmol/L (kan være litt høyere hos premature)
  • Inntil 1 år: 14 - 34 µmol/L
  • 1 - 2 år: 15 - 31 µmol/L
  • 3 - 4 år: 23 - 37 µmol/L
  • 5 - 6 år: 25 - 42 µmol/L
  • 7 - 8 år: 30 - 48 µmol/L
  • 9 - 10 år: 28 - 57 µmol/L
  • 11 - 12 år: 37 - 63 µmol/L
  • 13 - 14 år: 40 - 72 µmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 2,1% ved 100 µmol/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 5,3%
 • Totalvariasjon: 5,7%

Aktuelle indikasjoner

Prøvetaking

Forberedelse

 • De siste 12 timene før prøvetaking bør pasienten ikke ha spist mye kjøtt
  • S-kreatinin kan være økt med inntil 30% i flere timer etter et kjøttrikt måltid
 • Bør ikke ha inntatt kreatin, som f.eks. anvendes av kroppsbyggere som 'muskeloppbyggende kosttilskudd'
 • Bør ikke ha utfoldet kraftig fysisk aktivitet

Prosedyre for prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Feilkilder

 • Cimetidin, trimetoprim og probenecid hemmer tubulær sekresjon av kreatinin, og kan øke serumkreatinin uten at GFR er redusert
 • Kritisk differanse 13%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 13% mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Nyresykdom
  • Uansett om den skyldes prerenale (sirkulasjonssvikt), renale (glomerulusskade) eller postrenale (avløpshinder) årsaker, og uansett om forløpet er akutt eller kronisk
  • Kronisk nyresvikt: Langsom stigning til verdier rundt 200, deretter ofte aksellerert stigning
  • Rask stigning ved postrenal svikt, f. eks retensjon
  • Hos pasienter med kjent nyresykdom kan endring i s-kreatinin tolkes som endring i (direkte målt) GFR, når produksjon og ekskresjon er i likevekt (denne sammenhengen er best når GFR er mellom 20 og 40 mL/min)
  • Estimert GFR gir også et bedre uttrykk for endringer i nyrefunksjonen enn kreatinin alene
 • Rhabdomyolyse
 • Pågående muskelatrofi

Lave verdier

 • Muskelatrofi
 • Underernæring
 • Redusert leverfunksjon
 • Behandling med glukokortikoider

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Nyresvikt behandles og utredes i spesialavdeling

Kilder

Referanser

 1. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Kreatinin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 24.02.2016.
 2. Salvator CL. Kreatinin, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 01.03.2019. www.prosedyrer.no
 3. Petersen LJ, Birn H, Ladefoged SA, et al. Klinisk vurdering af ekskretorisk nyrefunktion. Ugeskr Laeger 2009;23: 1090. PubMed
 4. Mårtensson A, Rustad P, Lund H, Ossowicki H. Creatininium reference intervals for corrected methods. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 439-41. PubMed
 5. Ceriotti F, Boyd JC, Klein G, Henny J, Queralto J, Kairisto V, et al. Reference intervals for serum creatinine concentrations: assessment of available data for global application. Clin Chem 2008; 54: 559-66. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.