Hopp til hovedinnhold

Kortisol

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Ødum L, et al. Kortisol. Lægehåndbogen, sist oppdatert 21.11.2018.
 2. Metodebok.no. Kortisol, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 15.11.2021. metodebok.no  
 3. Haug E. Spyttprøver til kortisolmåling. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 718. PubMed  
 4. Metodebok.no. Kortisol, Spytt. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 12.11.2021. metodebok.no  
 5. Findling JW, Raff H. Clinical review. Cushing's syndrome: Important issues in diagnosis and management. J Clin Endocr Metab 2006; 91: 3746-53. PubMed  
 6. Løvås K, Husebye ES. Kortisol i spytt ved sykdom i binyrene. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 730-2. PubMed  
 7. Metodebok.no. Kortisol, U. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 12.11.2021. metodebok.no  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)