Hopp til hovedinnhold

Kolesterol, total

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Hornung N, et al. Kolesterol, total. Lægehåndbogen, sist oppdatert 14.09.2021.
  2. Metodebok.no. Kolesterol, total, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 02.03.2022. metodebok.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)