Karbamid, urinstoff

Definisjon

 • Karbamid (urinstoff, urea) er den dominerende utskillingsformen for nitrogen fra nedbrytningen av aminosyrer
 • Anvendelse av prøven1-2
  • Analysen av karbamid brukes til å vurdere toksemigrad ved uremi, fordi det antas at opphopning av karbamid ved nyresvikt korrelerer med opphopningen av giftige substanser
  • S-karbamid er ikke et godt mål for glomerulær filtrasjonshastighet fordi det påvirkes av så mange andre ekstrarenale faktorer
 • Omsetning i kroppen
  • Karbamid dannes i leveren og utskilles hovedsaklig i urinen. Ca. 25-40% av karbamidet diffunderer ut i tarmlumen og blir nedbrutt av bakterier
  • Den normale karbamidproduksjonen er 0,5-0,7 mol/døgn, men den kan økes ved økt proteininntak eller økt proteinkatabolisme
  • Karbamid fordeles i kroppen omtrent som vann. Membraner som er permeable for vann, er også permeable for karbamid

NPU-kode

 • NPU01459

Referanseområde

 • Kvinner 18 - 49 år: 2,6 - 6,4 mmol/l
 • Kvinner > 49 år: 3,1 - 7,9 mmol/l
 • Menn 18 - 49 år: 3,2 - 8,1 mmol/l
 • Menn > 50 år: 3,5 - 8,1 mmol/l

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 2,3% ved 5,0 mmol/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 12,1%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 12,7%

Aktuelle indikasjoner

 • I allmennpraksis gir karbamid nesten aldri tilleggsinformasjon til kreatinin, og brukes derfor nesten ikke
 • Vurdering av nyrefunksjon ved akutt nyresvikt
 • Vurdering av toksemigrad ved uremi
 • Endringer i protein- og aminosyremetabolismen, for eksempel etter store traumer

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier kan skyldes
  • Nyresvikt. Redusert glomerulær filtrasjonshastighet og lav diurese
  • Økt proteininntak
  • Økt proteinnedbrytning i tarm (f.eks. ved tarmblødninger eller ileus), proteinnedbrytning ved traumer, postoperativt, sengeleie
 • Lave verdier kan skyldes
  • Lavt inntak av proteiner
  • Økt ekskresjon
  • Økt diurese
  • Redusert produksjon: Overgang fra katabol til anabol fase (rekonvalesens etter sykdom) eller lavt proteininntak og akutt leversvikt

Kilder

Referanser

 1. Friis-Hansen L, Hornung N, et al. Karbamid. Lægehåndbogen, sist oppdatert 10.06.2017.
 2. Karbamid (urinstoff), P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 01.02.2019. www.prosedyrer.no

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.